PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Mapa obszaru funkcjonalnego

Jak wyznaczyliśmy obszar funkcjonalny?

Biorąc pod uwagę takie czynniki, jak:

 • Podział administracyjny
 • Statystyki ludności i zabudowy
 • Struktura wewnętrzna
 • Powiązania funkcjonalne

Mapa obszaru funkcjonalnego

3 strefy = 3 funkcje

Strefa A

 • Zabudowa mieszkaniowa sąsiaduje z terenami przemysłowymi
 • Najwięcej obiektów o funkcjach śródmiejskich
 • Lokalizacja usług wyższego rzędu
 • Największe zagęszczenie dróg i przystanków

Strefa B

 • Głównie tereny przemysłowe i poprzemysłowe
 • Najlepszy dostęp spoza regionu – DTŚ i A4
 • Szczególnie ważne jest zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych

Strefa C

 • Najniższa gęstość zaludnienia
 • Dużo mniej terenów przemysłowych
 • Ważne są działania skierowane na ochronę gruntów.