PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne mają charakter spotkań z udziałem ekspertów oraz osób zainteresowanych. Służą wymianie opinii i uwag oraz wysłuchaniu głosów mieszkańców w sprawach dotyczących ich bezpośrednio. Spotkania te zapewniają możliwość wymiany informacji, planowania przyszłych działań oraz podsumowania dotychczasowych osiągnięć. W toku realizacji projektu odbędzie się  9 paneli konsultacyjnych, po 3 w każdym z miast. W spotkaniu wezmą udział mieszkańcy, radni miast partnerskich, kierownicy jednostek organizacyjnych, prezesi działających stowarzyszeń oraz kierownictwo i pracownicy Urzędów Miast partnerskich. Spotkanie jest otwarte dla chętnych.

Nowatorska forma

Zamiast serii przydługich prezentacji, proponujemy spotkania w formie warsztatów, podczas których uczestnicy wspólnie z prowadzącymi definiują swoje potrzeby w kontekście zagospodarowania obszaru funkcjonalnego. Forma warsztatów jako diagnozy potrzeb lokalnej społeczności z udziałem specjalistów z obszaru architektury i urbanistyki oraz spraw społecznych wpisuje się w zintegrowane podejście i jest dobrą formułą współpracy z osobami żyjącymi sprawami otoczenia, ale nie posiadającymi fachowej wiedzy z zakresu urbanistyki.

Spotkania będą miały trzy cele:

 • zapoznanie uczestników z nową cechą polityki spójności kraju i Unii Europejskiej poprzez zastosowanie w planowaniu przestrzennym podejścia zintegrowanego terytorialnie, które polega na integracji działań różnych podmiotów publicznych wobec terytoriów określonych nie administracyjnie, a funkcjonalnie, charakteryzujących się podobnymi cechami społeczno-gospodarczo-przestrzennymi.
 • analiza potrzeb społecznych w kontekście przedmiotowego terenu
 • wypracowanie wniosków w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarze funkcjonalnym, które wpisywałyby się w ramy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, a zarazem poprawiały integrację mieszkańców tego obszaru.

Tematyka:

 • Rola miast i ich obszarów funkcjonalnych w kreowaniu rozwoju. Nowe zasady finansowania funkcjonalnych obszarów miast w perspektywie finansowej 2014-2020.
 • Obszary współoddziaływania miast partnerskich projektu:
  a. W obszarze zagospodarowania przestrzennego;
  b. W obszarze funkcji społecznych;
  c. W obszarze infrastrukturalnym.
 • Dyskusja na temat możliwości rozwoju współpracy.
 • Działania, cele i efekty projektu
 • Planowany zakres terytorialny objęty Miejskim Obszarem Funkcjonalnym ze wskazaniem głównych grup kryteriów decydujących o przynależności do MOF, dyskusja.
 • Możliwości planowania przestrzennego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Oczekiwane przeznaczenie terenów. Prezentacja przez przedstawicieli miast założeń dotyczących przeznaczenia terenów objętych MOF.
 • Propozycje przedsięwzięć inwestycyjnych mogących wpływać na poprawę integracji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.