PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Chorzowa do 2030 roku

24/ 03/2015

Dnia 26/02/2015 uchwałą Rady Miasta Chorzów nr VI/50/15 przyjęto „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Chorzowa do 2030 roku”,dokumentu stanowiącego część projektu pn. „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Dokument ten jest wyrazem długoterminowej polityki społecznej władz miasta , mającej na celu stworzenie optymalnych warunków dla życia mieszkańców. Podstawą formalną jego opracowania jest Ustawa o pomocy społecznej, która nakłada na gminę obowiązek „opracowania i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”.

„Strategia rozwiązywania problemów społecznych Chorzowa do roku 2030” została opracowana przez Fundację Kreatywny Śląsk z Rybnika w ścisłej współpracy z przedstawicielami tut. Urzędu oraz m.in. z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy, ZK PGM, Policją, Strażą Miejską, a także organizacjami lokalnymi działających w szeroko rozumianym obszarze polityki społecznej (m.in. fundacje, stowarzyszenia, parafie).

girls do porn hd